Women in Film and Television je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších mezinárodních organizací, které sdružují a podporují ženy pracující ve všech profesích v oblasti filmu  a televize (nově včetně reklamy a dalších servisních organizací). Spolupracujeme s dalšími kulturními a odbornými organizacemi nejen v České republice, ale i ve světě. Naší mateřskou organizací je Women In Film and Television International, se sídlem v New Yorku (USA).  Z více než 40 poboček je nejznámější Women in Film v Los Angeles, která pořádá každoroční prezentace v rámci festivalu Sundance nebo v rámci American Film Market. Women in Film je také pořadatelem prestižního předávání cen Crystal + Lucy Awards.

WIFT INTERNATIONAL

Počátky WIFT se datují zpět do roku 1970, kdy vydavatelka “The Hollywood Reporter”, Tichi Wilkerson Kassel, začala pořádat ve svojí kanceláři „Brown-Bag-Lunches“. Ženy se u ní setkávali během přestávek v práci a diskutovali o svých možnostech ve filmovém a televizním průmyslu a o tom, jak se lépe prosadit. První oficiální organizace “Women In Film” vznikla roku 1973 v Los Angeles. Od roku 1997 je sídlem “Women In Film and Television International” New York (USA). Pobočky jsou otevřené ve 40 zemích světa a sdružují kolem 14.000 žen.

Naše cíle

Cílem Women in Film and Television Czech Republic je profesionální podpora žen v oboru, ať už formou vlastních vzdělávacích programů, organizací setkávání s dalšími profesionály u nás i na mezinárodní úrovni, prezenace práce na mezinárodních festivalech nebo v rámci nabídky Women in Film and TV International.

programy

Každá pobočka připravuje vlastní programy a setkání pro svoje členy. Pro informace o aktuálních programech se prosím zaregistrujte zde. Na mezinárodní úrovni má každý z členů WIFT International přístup mimo jiné k těmto následujícím grantům a mezinárodním prezentacím:

WIFT INTERNATIONAL GRANTS

O finanční prostředky mohou členové zažádat u nadace Devorah Foundation, fondu NYWIFT Film Preservation Fund nebo fondu pro dokončení projektů sesterské organizace v Los Angeles WIF LA Film Finishing Fund.

INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVALS

Členové WIFT CZ mají možnost přihlásit svoje filmy na festivaly podporované WIFTI:  Hamptons’ International Film Festival WIF Dallas Annual Chick Flicks Festival  a WIFTI Short Film Showcases. Od roku 2012 má Women In Film vlastní programy v rámci festivalu Sundance.

WOMEN IN FILM BIANNUAL SUMMITS

Všichni členové WIFT organizací mají příležitost zúčastnit se každé dva roky pravidelného celosvětového setkání, které přináší jedinečnou příležitost pro navázání profesních kontaktů a koprodukčních partnerů pro své projekty. V minulosti se tato setkání konala v USA (New Yorku, Los Angeles), Velké Británii (Londýn), Jamajce, Novém Zélandu a v Kanadě (Toronto).

INTERNATIONAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS

Vedle programů WIFT-International připravuje každá z organizací vlastní programy pro podporu profesního rozvoje svých členů, prosazování rovných příležitostí.

akce

WIFT International Summit

Každé dva roky se členky naší organizace schází v rámci pravidelného summitu. Naším cílem je příprava jednoho z těch nadcházejících v České republice.

WIFT LOUNGE/WIFT PANEL

Stejně jako pobočky v ostatních zemích, cílem naší asociace je řešit především situaci u nás, tedy v České republice. WIFT lounge je pravidelné setkání členů WIFT CZ s odborníky a zástupci z oblasti politiky, kde se snažíme definovat aktuální problémy v naší profesi a možnosti, jak přispět k jejich řešení.

WIFTI SHORT FILM SHOWCASE 2018

Každý rok pořádá Women in Film & TV vlastní soutěž a přehlídku projektů svých členek. Nyní se konečně mohou přihlásit i projekty z České republiky. Podmínkou je členství v české pobočce Women in Film and Television.

WIFT Masterclass

WIFT připravuje v České republice ve spolupráci s našimi sesterskými organizacemi po celém světě setkání s těmi nejlepšími v našem oboru.  Pokud chce být včas informováni o programu WIFT Masterclass, zaregistrujte se prosím zde.

WIFT INTERNATIONAL PRAGUE

Join our WIFT International Group to meet with Czech and foreign Members of WIFT in Prague, to share experience and hear about all the exciting new developments. Come catch up on projects and say hello to new friends at WIFT!

WIFT Network Meetings

Neformální pravidelné setkání členů a zájemců o členství ve WIFT, které se koná šestkrát do roka a jeho cílem je navázat a upevňovat kontakty mezi členy, vyměňovat si zkušenosti, informovat se o aktuální situaci v oboru a případně diskutovat o nadcházejícíh akcích naší asociace (pouze v češtině, znalost angličtiny není potřeba).

Členství

Zájemce o členství se může zúčastnit našich pravidelných informačních setkání WIFT Network Meetings. Tato setkání jsou neformální, naším cílem je přátelská atmosféra, ve které je možné lépe navazovat kontakty a vyměňovat si zkušenosti. Tento rok je naším prvním a většina programů se v tuto chvíli připravuje, proto každý, kdo se přihlásí a zaplatí členský příspěvek nejpozději do 15. ledna 2018, bude mít zaplacené členství i pro kalendářní rok 2018.

Členství a roční poplatky:

Student

400,- Kč/rok

(členství určené studentkám filmových škol a škol s mediálním zaměřením)

Junior

600,- Kč/rok

(méně než 2 roky praxe v oboru)

Senior

800,- Kč/rok

(min. 2 roky praxe v oboru)

Friend of WIFT

600,- Kč/rok

(členství určené mužům i ženám, práce v oboru není podmínkou)

Registrační formulář:

Prosím potvrďte *

8 + 15 =

Členem Asociace se může stát fyzická osoba, která splní podmínky členství. Řádné členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského  příspěvku na daný kalendářní rok. Práva a povinnosti členství ve WIFT jsou regulované StanovyWIFT.

Bankovní spojení: 

Women in Film and Television, z.s.

IČO: 06039227
DIČ: CZ06039227

Číslo účtu: 1024311246/6100
IBAN: CZ3261000000001024311246
SWIFT: EQBKCZPP

WIFT Czech Republic

Cílem Women in Film and Television Czech Republic je profesionální podpora žen v oboru, ať už formou vlastních vzdělávacích programů, organizací setkávání s dalšími profesionály u nás i na mezinárodní úrovni, prezenace práce na mezinárodních festivalech nebo v rámci nabídky Women in Film and TV International.

Kontakt

Lucie Groene

Prezident, Women in Film and TV Czech Republic

+420 777 921 055

Women in Film and Television, z.s.

IČO: 06039227
DIČ: CZ06039227

Číslo účtu: 1024311246/6100
IBAN: CZ3261000000001024311246
SWIFT: EQBKCZPP