Neformální pravidelné setkání členů a zájemců o členství ve WIFT, které se koná šestkrát do roka a jeho cílem je navázat a upevňovat kontakty mezi členy, vyměňovat si zkušenosti, informovat se o aktuální situaci v oboru a případně diskutovat o nadcházejícíh akcích naší asociace (pouze v češtině, znalost angličtiny není potřeba).