Stejně jako pobočky v ostatních zemích, cílem naší asociace je řešit především situaci u nás, tedy v České republice. WIFT lounge je pravidelné setkání členů WIFT CZ s odborníky a zástupci z oblasti politiky, kde se snažíme definovat aktuální problémy v naší profesi a možnosti, jak přispět k jejich řešení.